CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2º BACHARELATO - 2016

Cómo participar

Unha vez obtido o modelo de solicitude e demais formularios na oficina do programa VIGO EN INGLÉS ou na páxina web www.vigoeningles.org, deberán presentarse ditos formularios debidamente cubertos, xunto con toda a documentación requerida, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo (Praza do Rei s/n).

O prazo de presentación das solicitudes será do 15 de febreiro ao 26 de febreiro de 2016, ambos inclusive.

Aviso legal